Skip to main content

Turbocharger และ Supercharger คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร มีคำตอบที่นี่


เทอร์โบชาร์จเจอร์ หรือ เรียกสั้นๆว่าเทอร์โบ และ ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์ภายในรถยนต์เพื่อเพิ่มความเร็วและแรงม้าให้กับรถยนต์ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จว่าอุปกรณ์ 2 อย่างที่ทำหน้าที่เพิ่มความเร็วให้กับเครื่องยนต์จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร

เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร
Turbocharger และ Supercharger

อุปกรณ์ 2 ชนิดจะทำหน้าที่เพิ่มปริมาณอากาศเข้าไปยังห้องเผาไหม้ในกระบอกสูบ เพราะในการจุดระเบิดหรือเผาไหม้สำหรับเครื่องยนต์แล้วต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 อย่างคือ ปริมาณน้ำมันและอากาศหรือออกซิเจนนั่้นเอง ซึ่งปกติแล้วอากาศที่ผ่านหม้อกรองอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์จะมีปริมาณที่ยังไม่เพียงพอในการเผาไหม้ที่ดี Turbocharger และ Supercharger จะทำหน้าที่เพิ่มปริมาณอากาศเข้าไป เราจึงจะเห็นรถยนต์บางเครื่องยนต์มีขนาดซีซีใหญ่กว่า และกลับให้พลังงานเท่ากับเครื่องยนต์ขนาดเล็กก็เพราะเครื่องยนต์ขนาดเล็กมีตัวเทอร์โบหรือซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ค่อยเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์

Turbocharger เทอร์โบชาร์จเจอร์คืออะไร

เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร
Turbocharger
เทอร์โบชาร์จเจอร์หรือเทอร์โบ เป็นอุปกรณ์เพิ่มอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตัวเทอร์โบชาร์จมีลักษณะเหมือนหอย มีใบพัด 2 ด้าน ด้านหนึ่งสำหรับรับลมจากท่อไอเสียเมื่อใบพัดหมุนแล้วใบพัดอีกด้านหนึ่งจะมีอากาศดีหรือออกซิเจอนเข้าสู่ห้องเผาไหม้

หลักการทำงานของ Turbocharger

เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร

การทำงานของเทอร์โบชาร์จเจอร์นั้นเมื่อลมไอเสียจากเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ส่งออกมา จะมีแรงดันไปหมุนใบผัดของเทอร์โบและใบพัดอีกด้านจะหมุนอากาศดีเข้าไปยัง Intercooler (อินเตอร์คูลเลอร์) ซึ่งจะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศลง เพราะอากาศที่ถูกผลักดันจาเทอร์โบจะมีความร้อนสูงจึงต้องลดอุณภูมิลงเพื่อให้ได้อากาศที่มีความหนาแน่นมากขึ้นเหมาะกับการเผาไหม้ที่สุด

Twin-Turbo คืออะไรทำงานอย่างไร
เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร
Twin-Turbo

ทวิน เทอร์โบ ก็คือเทอร์โบคู่ 2 อัน เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ซีซีสูง หลัการทำงานจะคล้ายกับเทอร์โบเดี่ยวแต่จะมีช่อง wastegate สำหรับอากาศเสียจากการเผาไหม้เมื่อเครื่องยนต์รอบสูงและหมุนเทอร์โบอันที่ 1 จะทำงานแล้วช่องนี้จะเปิดขึ้นให้ลมไอเสียไปหมุนเทอร์โบชุดที่ 2 เมื่อเทอร์โบทำงานพร้อมกัน 2 ตัวก็จะมีอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่อย่างเพียงพอ
เทอร์โบแปรผันคืออะไร
ปกติแล้วเทอร์โบจะใช้ลมไอเสียมาหมุนแต่ว่ามีเครื่องยนต์ยังรอบต่ำหรือความเร็วต่ำอยู่ ไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้จะมีไม่เพียงพอที่จะทำให้เทอร์โบทำงาน (แรงไอเสียแรงไม่พอที่จะหมุนใบพัด) จึงต้องแก้ปัญหาด้วยระบบเทอร์โบแปรผัน โดยเทอร์โบแปรผันจะมีครีบอยู่รอบใบพัดเพื่อปรับองศาให้ต้านทานแรงลมทำให้ใบพัดหมุนได้เร็วขึ้น และเมื่อรอบต่ำลงครีบใบพัดนี้ก็จะหดตัวเพื่อลดแรงต้าน
Supercharger คืออะไร
เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร
Supercharger

ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์จะทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทอร์โบเพียงแต่จะอาศัยแรงหมุนเพื่อผลักดันอากาศจากเครื่องยนต์โดยตรง ซึ่ง Supercharger ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถทำงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าได้อีกด้วยแต่หลักการทำงานยังเหมือนกันคือหมุนอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ดีขึ้น เนื่องจากซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ใช้กำลังจากเครื่องยนต์ในการหมุนทำให้มันสามารถทำงานเมื่อเครื่องยนต์รอบต่ำ รถที่ใช้ซุปเปอร์ชาร์จจะมีอัตราการเร่งสูงแต่ถ้าเป็นช่วง Top-speed นั้นเทอร์โบจะให้กำลังที่คุณค่ากว่าเพราะใช้ลมจากไอเสียไม่ต้องลดสมรรถณะเครื่องยนต์โดยการแบ่งกำลังมาหมุนซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ให้ทำงาน
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเทอร์โบชาร์จและซุปเปอร์ชาร์จ
ข้อดีของ Turbo
-ทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นโดยไม่เสียพลังงานเชื้อเพลิง
-เพิ่มความแรงของเครื่องยนต์ในระยะปลายหรือ Top-speed จะทำความเร็วได้ดียิ่งขึ้น
-ปัจจุบันมีเทอร์โบแปรผันที่สามารถทำให้เทอร์โบทำงานในรอบเครื่องยนต์ต่ำได้
-น้ำหนักเบา
ข้อเสียของ Turbo
-Turbo Lag หรือเทอร์โบทำงานได้ช้ากว่าซุปเปอร์ชาร์จเพราะในรอบเครื่องยนต์ต่ำลมจากไอเสียจะยังไม่มีแรงดันพอที่จะทำให้ใบพัดเทอร์โบทำงาน
-Turbo กระชาก เกิดจากกรณีที่เทอร์โบขนาดใหญ่
-เทอร์โบได้รับความร้อนและเขม่าอยู่ตลอดทำให้ต้องดูแลรักษาเพื่อให้ใบพัดทำงานได้ดี
ข้อดีของ Supercharger
-รอบขึ้นเร็วเพราะซุปเปอร์ชาร์จใช้แรงหมุนจากเครื่องยนต์ทำให้ได้อัตราการเผาไหม้ที่ดีขึ้นทำทันทีมีติดเครื่องยนต์
-อัตราเร่งสปีดต้นสูงกว่า Turbo
-ให้แรงม้าสูงในรอบต่ำ
-อายุการใช้งานยาวนานกว่า Turbo
ข้อเสียของ Supercharger
-ข้อเสียใหญ่ที่สุดของซุปเปอร์ชาร์จก็คือการดึงแรงจากเครื่องยนต์มาหมุนอากาศเข้าไป ซึ่งทำให้ความเร็วสูงสุดของซุปเปอร์ชาร์จไม่สู้เทอร์โบชาร์จในระดับซีซีเดียวกัน
-มีน้ำหนักมากกว่า Turbo
-เครื่องยนต์ที่เผาไหม้สูงๆทำให้เครื่องยนต์ร้อนมากขึ้นมีผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งรวมถึงตัว Turbo ด้วย
โดยภาพรวมแล้วสรุปได้ว่า Supercharger ให้กำลังแรงม้าสปีดต้นส่วน Turbocharger ให้กำลังแรงม้าตอนปลายหรือ Top-speed

Comments

Popular posts from this blog

รวมภาพ Ford Ranger 4 ประตูแต่งสวย รุ่นปี 2017

ฟอร์ดเรนเจอร์ 2017 โฉมโมเดล T6 เป็นตัว MC ที่เปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้ง ถือว่าเป็นรถปิกอัพที่มีดีไซน์สวยงามโดดเด่น ดุ แกร่ง สมชื่อฟอร์ดพันธ์แกร่งเป็นรถปิกอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี 2017 เพราะยอดขาย Ford Ranger โตขึ้น 27% ในปี 2560 เป็นรถปิกอัพที่มียอดขายโตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง แต่ยอดขายรวมก็ยังสูงอีซูซุ วีครอส กับ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ไม่ได้ thaismartcar.com เห็นเทรนด์กระแส Ford Ranger 4 ประตูที่มาแรงจึงได้รวบรวมภาพ Ford Ranger 4 ประตู แต่งสวยมาเป็นตัวอย่างให้ชม เป็นรถที่มีปิกอัพแต่งได้สวยมากๆยอมรับจริงแต่ก่อนอื่นเราไปชมราคาก่อนว่าจะมีเหมาะสมกับความสวยงามและเทคโนโลยีหรือไม่

ราคา Ford Ranger 2017-2018
แคปและตอนเดียว
รุ่น XL
Standard Cab
ราคา All New Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL VG Turbo 6MT ราคา 559,000.

Open Cab
ราคา All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Turbo 6MT ราคา 599,000.

รุ่น XL+
Open Cab
ราคา All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Turbo Hi-Rider 6MT ราคา 649,000.

รุ่น XLS
Open Cab
ราคา All New Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Turbo 6MT ราคา 659,000.
ราคา All New Ford Rang…

Honda Civic 2017-2018 แต่งสวยมาก 50 รูป

เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อรถซีดานในกลุ่ม C Segment ตลอดกาลเลยก็ว่าได้สำหรับเจ้าตัว Honda Civic ที่ช่วงหลังมานี้ครองส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางมาอย่างยาวนานสำหรับฮอนดาซีวิค และในตัว Honda Civic โฉมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ดีไซน์ความสวยงามยังเหนือกว่าอีกหลายๆค่าย thaismartcar.com เห็นถึงความสวยงามของรถรุ่นนี้ก็เลยได้รวบรวมภาพตัวอย่างไอเดียการแต่ง Honda Civic ในสไตล์ต่างๆที่มีทั้ง Hatchback 5 ประตูและ ซีดาน 4 ประตู ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลย เรียกได้ว่าทำให้ มาสด้า 3 ต้องรีบปรับปรุงตัวเองอย่างแน่อนไม่งั้นตามซีวิคไม่ทัน

ก่อนที่เราจะไปชมภาพสวยๆของฮอน้า ซีวิค 2017 แต่งสวยๆนั้นเราไปทำความรู้จักกันก่อนว่ามีรุ่นในฮอนด้าซีวิคปี 2017

ราคา All new Honda Civic 2017
ราคา Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.8 E AT 869,000 บาท
ราคา Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.8 EL AT 959,000 บาท
ราคา Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.5 TURBO 1,099,000 บาท
ราคา Honda Civic ฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.5 TURBO RS 1,199,000 บาท

Honda Civic มีเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตร และ 1.5 ลิตรเทอร์โบ ราคาต…

ฟอร์ดเรนเจอร์ ใหม่ ใหญ่ บึก ถึก พอภาพตัวอย่างการแต่งยกสูง

การเปิดตัวรถปิ๊กอัพของค่ายฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทยโดยส่งเจ้าตัว “ฟอร์ดเรนเจอร์” โฉมใหม่ปี 2012 เพื่อต่อสู้กับ 2 เจ้าพ่อตลาดอย่าง ไฮลักซ์ วีโก้แชมป์ และ อีซูซุ ดีแม็กซ์ วีครอส โดยลักษณะเด่นของเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์ตัวใหม่นี้มีขนาดที่ใหญ่มากจากการดูด้วยสายตาแล้วฟอร์ดเรนเจอร์มีขนาดสูงกว่าวีโก้และน่าจะยาวกว่าด้วยซ้ำ ใครที่ชื่นชอบรถปิ๊กอัพคันใหญ่นั่งสบายก็ให้เลือกฟอร์ดเรนเจอร์เพราะเป็นรถคันใหญ่ที่ราคาไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับรถตลาดอย่าง โตโยต้า และ อีซูซุ วันนี้ www.thaismartcar.com จะพาไปชมตัวอย่างการแต่งรถปิ๊กอัพฟอร์ดเรนเจอร์ให้ดูสวย เท่ ดุดัน คอรถปิ๊กอัพห้ามพลาด ฟอร์ดเรนเจอร์มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ง 2.2 – 3.2 ลิตรเลยทีเดียวคนที่ชอบขับรถทางไกล เหยีบรถไกลๆ ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนหากเลือกฟอร์ดเรนเจอร์ จากประสบการณ์ที่เราเคยขับฟอร์ดเรนเจอร์ปี 2002 รถฟอร์ดเรนเจอร์ทนทายาทดีมาก เรามีความรู้สึกว่าเหล็กมันหนากว่าพวกวีโก้นะแต่ตอนนั้นฟอร์ดเรนเจอร์ที่เราขับมันอืดๆหน่อยอาจจะเป็นเพราะรถเครื่องเล็กได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษารถยนต์ของคนขับแต่ละคนด้วย สำหรับการแต่งรถฟอร์ดเรนเจอร์นิยมนำมายกสูงเพรา…