Skip to main content

Turbocharger และ Supercharger คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร มีคำตอบที่นี่


เทอร์โบชาร์จเจอร์ หรือ เรียกสั้นๆว่าเทอร์โบ และ ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์ภายในรถยนต์เพื่อเพิ่มความเร็วและแรงม้าให้กับรถยนต์ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จว่าอุปกรณ์ 2 อย่างที่ทำหน้าที่เพิ่มความเร็วให้กับเครื่องยนต์จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร

เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร
Turbocharger และ Supercharger

อุปกรณ์ 2 ชนิดจะทำหน้าที่เพิ่มปริมาณอากาศเข้าไปยังห้องเผาไหม้ในกระบอกสูบ เพราะในการจุดระเบิดหรือเผาไหม้สำหรับเครื่องยนต์แล้วต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 อย่างคือ ปริมาณน้ำมันและอากาศหรือออกซิเจนนั่้นเอง ซึ่งปกติแล้วอากาศที่ผ่านหม้อกรองอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์จะมีปริมาณที่ยังไม่เพียงพอในการเผาไหม้ที่ดี Turbocharger และ Supercharger จะทำหน้าที่เพิ่มปริมาณอากาศเข้าไป เราจึงจะเห็นรถยนต์บางเครื่องยนต์มีขนาดซีซีใหญ่กว่า และกลับให้พลังงานเท่ากับเครื่องยนต์ขนาดเล็กก็เพราะเครื่องยนต์ขนาดเล็กมีตัวเทอร์โบหรือซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ค่อยเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์

Turbocharger เทอร์โบชาร์จเจอร์คืออะไร

เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร
Turbocharger
เทอร์โบชาร์จเจอร์หรือเทอร์โบ เป็นอุปกรณ์เพิ่มอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตัวเทอร์โบชาร์จมีลักษณะเหมือนหอย มีใบพัด 2 ด้าน ด้านหนึ่งสำหรับรับลมจากท่อไอเสียเมื่อใบพัดหมุนแล้วใบพัดอีกด้านหนึ่งจะมีอากาศดีหรือออกซิเจอนเข้าสู่ห้องเผาไหม้

หลักการทำงานของ Turbocharger

เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร

การทำงานของเทอร์โบชาร์จเจอร์นั้นเมื่อลมไอเสียจากเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ส่งออกมา จะมีแรงดันไปหมุนใบผัดของเทอร์โบและใบพัดอีกด้านจะหมุนอากาศดีเข้าไปยัง Intercooler (อินเตอร์คูลเลอร์) ซึ่งจะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศลง เพราะอากาศที่ถูกผลักดันจาเทอร์โบจะมีความร้อนสูงจึงต้องลดอุณภูมิลงเพื่อให้ได้อากาศที่มีความหนาแน่นมากขึ้นเหมาะกับการเผาไหม้ที่สุด

Twin-Turbo คืออะไรทำงานอย่างไร
เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร
Twin-Turbo

ทวิน เทอร์โบ ก็คือเทอร์โบคู่ 2 อัน เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ซีซีสูง หลัการทำงานจะคล้ายกับเทอร์โบเดี่ยวแต่จะมีช่อง wastegate สำหรับอากาศเสียจากการเผาไหม้เมื่อเครื่องยนต์รอบสูงและหมุนเทอร์โบอันที่ 1 จะทำงานแล้วช่องนี้จะเปิดขึ้นให้ลมไอเสียไปหมุนเทอร์โบชุดที่ 2 เมื่อเทอร์โบทำงานพร้อมกัน 2 ตัวก็จะมีอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่อย่างเพียงพอ
เทอร์โบแปรผันคืออะไร
ปกติแล้วเทอร์โบจะใช้ลมไอเสียมาหมุนแต่ว่ามีเครื่องยนต์ยังรอบต่ำหรือความเร็วต่ำอยู่ ไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้จะมีไม่เพียงพอที่จะทำให้เทอร์โบทำงาน (แรงไอเสียแรงไม่พอที่จะหมุนใบพัด) จึงต้องแก้ปัญหาด้วยระบบเทอร์โบแปรผัน โดยเทอร์โบแปรผันจะมีครีบอยู่รอบใบพัดเพื่อปรับองศาให้ต้านทานแรงลมทำให้ใบพัดหมุนได้เร็วขึ้น และเมื่อรอบต่ำลงครีบใบพัดนี้ก็จะหดตัวเพื่อลดแรงต้าน
Supercharger คืออะไร
เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ทำงานอย่างไร
Supercharger

ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์จะทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทอร์โบเพียงแต่จะอาศัยแรงหมุนเพื่อผลักดันอากาศจากเครื่องยนต์โดยตรง ซึ่ง Supercharger ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถทำงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าได้อีกด้วยแต่หลักการทำงานยังเหมือนกันคือหมุนอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ดีขึ้น เนื่องจากซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ใช้กำลังจากเครื่องยนต์ในการหมุนทำให้มันสามารถทำงานเมื่อเครื่องยนต์รอบต่ำ รถที่ใช้ซุปเปอร์ชาร์จจะมีอัตราการเร่งสูงแต่ถ้าเป็นช่วง Top-speed นั้นเทอร์โบจะให้กำลังที่คุณค่ากว่าเพราะใช้ลมจากไอเสียไม่ต้องลดสมรรถณะเครื่องยนต์โดยการแบ่งกำลังมาหมุนซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ให้ทำงาน
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเทอร์โบชาร์จและซุปเปอร์ชาร์จ
ข้อดีของ Turbo
-ทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นโดยไม่เสียพลังงานเชื้อเพลิง
-เพิ่มความแรงของเครื่องยนต์ในระยะปลายหรือ Top-speed จะทำความเร็วได้ดียิ่งขึ้น
-ปัจจุบันมีเทอร์โบแปรผันที่สามารถทำให้เทอร์โบทำงานในรอบเครื่องยนต์ต่ำได้
-น้ำหนักเบา
ข้อเสียของ Turbo
-Turbo Lag หรือเทอร์โบทำงานได้ช้ากว่าซุปเปอร์ชาร์จเพราะในรอบเครื่องยนต์ต่ำลมจากไอเสียจะยังไม่มีแรงดันพอที่จะทำให้ใบพัดเทอร์โบทำงาน
-Turbo กระชาก เกิดจากกรณีที่เทอร์โบขนาดใหญ่
-เทอร์โบได้รับความร้อนและเขม่าอยู่ตลอดทำให้ต้องดูแลรักษาเพื่อให้ใบพัดทำงานได้ดี
ข้อดีของ Supercharger
-รอบขึ้นเร็วเพราะซุปเปอร์ชาร์จใช้แรงหมุนจากเครื่องยนต์ทำให้ได้อัตราการเผาไหม้ที่ดีขึ้นทำทันทีมีติดเครื่องยนต์
-อัตราเร่งสปีดต้นสูงกว่า Turbo
-ให้แรงม้าสูงในรอบต่ำ
-อายุการใช้งานยาวนานกว่า Turbo
ข้อเสียของ Supercharger
-ข้อเสียใหญ่ที่สุดของซุปเปอร์ชาร์จก็คือการดึงแรงจากเครื่องยนต์มาหมุนอากาศเข้าไป ซึ่งทำให้ความเร็วสูงสุดของซุปเปอร์ชาร์จไม่สู้เทอร์โบชาร์จในระดับซีซีเดียวกัน
-มีน้ำหนักมากกว่า Turbo
-เครื่องยนต์ที่เผาไหม้สูงๆทำให้เครื่องยนต์ร้อนมากขึ้นมีผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งรวมถึงตัว Turbo ด้วย
โดยภาพรวมแล้วสรุปได้ว่า Supercharger ให้กำลังแรงม้าสปีดต้นส่วน Turbocharger ให้กำลังแรงม้าตอนปลายหรือ Top-speed

Comments

Popular posts from this blog

มิตซูบิชิไทรทัน แต่งโหลด ยกสูง ตัวอย่างเพียบ

บริษัทที่ผลิตตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบอย่าง Mitsubishi นั้นได้ผลิตรถยน Pick Up เพื่อมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกับเจ้าพ่อตลาดรถปิกอัพอย่าง อีซูซุ ดีแม็ก และ โตโยต้า ไฮลัก วีโก้ โดยรุ่นล่าสุดมิตซูบิชิได้ส่ง Mitsubishi Titan Plus เข้าสู้กับ Vigo และ V-cross ซึ่งไทรทันนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การฉีกแนวรถปิกอัพแคปเล็กเดิมอย่าง มิตซูบิชิ สตาด้า (Mitsubishi Stada) โดยไทรทันนั้นได้ทำให้ที่นั่งมีขนาดใหญ่ขึ้นไม่ต้องนั่งแบบเปียดเสียด งอขา ปวดเข่าอีกต่อไป thaismartcar.com ก็เลยได้รวบรวมแบบไทรทัน แต่งยกสูง และโหลดเตี้บ เปลี่ยสสีใหม่คัดแบบมาที่สวยมากที่สุด

ดีไซส์ดั่งเดิมของไทรทันนั้นจะเป็นลักษณะโค้งมนเหมาะสำหรับการยกสูงก็สวยแต่โหลดแต่แล้วเราว่าไม่เท่าไหร่นะ ส่วนสีที่สวยสำหรับไทรทัน แต่งนั้นเราว่าสีแดง ขาว ดำด้าน จะสวยมากๆเลยใสล้อแม็กซ็ขอบใหญ่แลยยางแก้มเตี้ย

Mitsubishi Evolution รถเครื่อง 2.0 ลิตร 291 แรงม้าแต่งสวย

หลายคนคงจะเคยเห็นรถขนาด C Segement อย่าง Mitsubishi Lancer Ex มาบ้างแล้วเพราะยอดงานในประเทศไทยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียว สำหรับคนที่ชื่นชอบ Mitsubishi Evolution และเคยเห็นภาพตัวอเป็นของมิตซูบิชิ อีโวลูชั่นมาบ้างแล้วก็จะเกิดความสงสัยว่าระหว่า Mitsubishi Evolution กับ Mitsubishi Lancer Ex นั้นทำไมหน้าตาเหมือนกันจังเลย แต่ราคาของ Mitsubishi Evolution ทำฉีกราคาของตัวแลนเซอร์ไปมากมายขนาดนั้น วันนี้ www.thaismartcar.com จะพาไปรู้จัก Mitsubishi Evolution ทั้งสเปคและราคาและหาความแตกต่างระหว่าง Mitsubishi Evolution กับ Mitsubishi Lancer Ex กันเลย

เชฟโรเลต แคปติวา แต่งสวย

เชฟโรเลต แคปติวา เป็นรถยนต์นั่งขนาด 7 ที่นั่งแบบช่วงล่างที่เป็นอิสระจากกันเหมือนรถเก๋งทั่วไปที่ช่วงล่างจะนิ่มๆไม่กระโดดเหมือนพวกรถออฟโรด บางคนอาจจะสงสัยว่าระหว่างเชฟโรเลต แคปติวา กับ เชฟโรเลต เทรลเบเซอร์นั้นแตกต่างกันอย่างไรอธิบายคร่าวๆก็คือ เชฟโรเลต แคปติวา เป็นรถช่วงร่างเก๋งนิ่มขับในเมืองสบายแต่จะออกป่าออฟโรดไม่ไหวช่วงล่างไม่สู้ ผิดกับเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์ที่มีช่วงล่างเป็นรถปิกอัพจึงเหมาะแก่การขับแแบออฟโรดเข้าป่า เข้าดงมากกว่า www.thaismartcar.com จะพาไปชมแบบตัวอย่างการแต่งรถเชฟโรเลต แคปติวา ดูซิว่าจะสวยเหมือนเทรลเบเซอร์หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักเชฟโรเลต แคปติวากันก่อน
ข้อดีของเชฟโรเลต แคปติวา คือมีเครื่องยนต์ให้เลือก 2 ระบบโดยมีเครื่องดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบ เทอร์โบ 163 แรงม้า และเครื่องยนต์ของเชฟโรเลต แคปติวาอีกแบบเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.4 ลิตร Double CVC 4สูบ 167 แรงม้า โดยมีเครื่องยนต์รุ่นนี้สามารถเติมน้ำมัน E20 และ E85 ซึ่งช่วยลดค่าน้ำมันในกระเป๋าไปได้มากทีเดียว นอกจากเรื่องระบบเครื่องยนต์แล้วเชฟโรเลต แคปติวายังสามารถแต่งสวยไม่แพ้ SUV รุ่นอื่นๆเราได้เตรียมภาพมาให้ชมแล้ว เ…